Prof.Dr.
Memet Sait DOĞAN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü